online

Energetický certifikát

pre všetky typy budov

rýchle doručenie

prijateľné ceny

kvalita a precíznosť

sme 10 rokov na trhu

Nápojový hrnek a notebook
KATEGÓRIA
ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT
Najlacnejší energetický certifikát
Rodinné domy
Rekreačné domy
Chaty
KATEGÓRIA
ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT
najlacnejší energetický certifiát od www.certifikatybudov.sk
Bytové domy
Apartmánové domy
Ubytovne a internáty
KATEGÓRIA
ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT
najlacnejší energetický certifiát od www.certifikatybudov.sk
Administratívne budovy
Budovy pre maloobchod
a veľkoobchod, Hotely,
Školy, Nemocnice, ... iné
Zavolajte, radi Vám poradíme.

1

2

3

4

Čo je Energetický certifikát ?

Energetický certifikát budovy je súbor základných údajov, ktoré kategorizujú budovu z hľadiska základných úžitkových parametrov a energetickej účinnosti. Energetickým certifikátom sa budova zatriedi do energetickej triedy v rozmedzí A až G.
 

Z energetického certifikátu budovy je možné vyčítať:

  • zaradenie budovy do energetickej triedy

  • vyčíslenie ročnej spotreby energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody, u nebytových budov aj na vetranie, klimatizáciu a osvetlenie v kWh na m² celej budovy

  • popis úprav navrhnutých na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy, ak je to potrebné

Kedy je povinná energetická certifikácia?

V zmysle § 5 odst.2 Zákona č.555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov je povinná:

  1. pri predaji budovy

  2. pri prenájme budovy

  3. pri dokončení novej budovy, dokladá sa pri začatí kolaudačného konania

pri dokončení významnej obnovy existujúcej budovy (zateplenie, zmena energetického vybavenia budovy atď.), kde je potrebné kolaudačné konanie.

Dôvody pre energetickú certifikáciu

V Európskej únii sa zistilo, že vyše 40% z celkovej spotreby energie v budovách sa spotrebuje na ich vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. Táto vysoká spotreba ponúka dostatočný potenciál na jej znižovanie. Energetický certifikát budovy je nástroj, ktorý si EU vybrala na to aby do tohto procesu znižovania spotreby energií sa zainteresovali investori a projektanti, ale hlavne majitelia a správcovia budov. Podľa smernice č. 2002/91/ES sú všetky členské štáty EU povinné sa zapojiť do procesu zlepšovania energetickej hospodárnosti budov.

Obdobný nástroj sa už dlhšiu dobu využíva v oblasti spotrebnej elektroniky, kde keď si idete kúpiť napr. chladničku alebo práčku tak už ani neuvažujete, že by mohla byť nižšej energetickej triedy ako „A“. Podobne tomu bude aj v stavebníctve a na trhu s nehnuteľnosťami. V blízkej dobe nie len novostavby ale aj všetky nehnuteľnosti, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú, budú musieť mať svoj energetický certifikát so stanovením energetickej náročnosti jej prevádzky, čo v konečnom dôsledku bude mať vplyv aj na ich celkovú cenu.

MÁME UŽ VIAC AKO 3200 SPOKOJNÝCH KLIENTOV

Ak sa Vám nepodarilo nájsť formulár s cenníkom, alebo máte iné otázky,  kontaktujte nás telefonicky.