top of page

Administratívna adresa
Domec, s.r.o.
Partizánska cesta 14
Banská Bystrica

IČO: 45 396 523
DIČ: 202 300 8185
Účet-IBAN: SK02 1111 0000 0010 8171 1000
SWIFT: UNCRSKBX

 

Odborne spôsobilá osoba na energetickú certifikáciu budov:
Prof. Ing. Jozef Štefko, PhD.
Kontaktná osoba:
Ing. Róbert Galoš
telefonický kontakt pre rodinné domy nájdete vo formulári tu

telefonický kontakt pre iné budovy (obchody, bytovky, administratívy, školy, ...) nájdete

tu

bottom of page