top of page
foto2018_0228_062328.jpg
TERMOVÍZNE MERANIE

Termovízne meranie (termovízia budov) – je rýchly a jednoduchý spôsob ako odhaliť úniky tepla, tepelné mosty, prípadne chyby pri osadení a utesnení otvorových konštrukcií.

Cieľom termovízneho merania je rýchlo, prehľadne a detailne určiť kritické miesta na objekte kde dochádza k únikom tepla, ako sú napríklad tepelné mosty na obvodovom plášti budovy, dverách, oknách a streche. Ku ktorým dochádza v spojitosti s poruchami obvodového plášťa, tepelnej izolácie alebo obsahom vlhkosti.

Cena za termovízne meranie sa dohodne individuálne. Kontaktujte nás telefonicky.

Kontakt pre nacenenie termovíznych meraní :

(8.00 - 17.00 hod.)

Kontakt bude k dispozícii až po obnovení služieb.

bottom of page