top of page

DomEC s.r.o.

 

História našej spoločnosti

Spoločnosť Domec s.r.o. je súčasťou slovenského trhu už od roku 2010. Po dobu existencie spoločnosti prešlo Slovensko v oblasti Energetickej certifikácie budov mnohými legislatívnymi zmenami. Neustálym vzdelávaním  a odborným rastom na zmeny v normách a platných zákonoch včas reagujeme a klientom aj obchodným partnerom poskytujeme včasné a bezplatné poradenstvo o ich praktickej aplikácii a termíne ich platnosti.

Konateľ spoločnosti Prof. Ing. Jozef Štefko, PhD.  pôsobí na Technickej univerzite vo Zvolene ako Vedúci katedry - Katedra drevených stavieb. Je absolventom Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Je odborníkom na stavebné konštrukcie, najmä vo vzťahu k energetickej efektívnosti, trvalo udržateľnému rozvoju a stavebnej fyzike. V tejto oblasti na univerzite koordinuje aj výskumnú a vývojovú činnosť.

Neváhajte nás kontaktovať a objednajte si energetický certifikát za výhodnú cenu.

bottom of page