top of page

Ponuka spolupráce pre projektantov a architektov

Súčasťou projektovej dokumentácie má byť aj Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy. Jeho kvalitné vypracovanie a schválenie odborne spôsobilou osobou dáva architektovi stavby​ záruku, že sa pri kolaudácii stavby a certifikácii nezistia nedostatky, ktoré by boli spôsobené nekvalitným, alebo neúplným výpočtom celkovej potreby energie, prípadne primárnej energie, ktorá je globálnym ukazovateľom pri certifikácii budovy. 

Pre vášho klienta vypracujeme aj energetický certifikát za zvýhodnenú cenu (pre bungalov už od 80,-€).

 

Kontaktujte nás telefonicky alebo mailom a zistite viac.

 

bottom of page