top of page
Čo je to vzlínavá vlhkosť

Vzlínavá vlhkost je zapríčinená prirodzeným fyzikálnym javom, pri ktorom voda vzlína z vonkajšieho priestoru a stúpa kapilárami do stavby priamym kontaktom muriva so zemou, pri starých domoch a stavbách je zvýšená vlhkosť spôsobená nedostatočnou hydroizoláciou a časom spôsobenými závadami na konštrukciách.

vzlinava vlhkosť otazky.jpg

Vzlínavá vlhkosť

 

Vyjadrenie k vzlínavej vlhkosti

 

Vyjadrenie k vzlínavej vlhkosti Vám bude vypracované odborne spôsobilou osobou na energetickú certifikáciu budov (spracovateľom energetického certifikátu rodinného domu). Toto vyjadrenie bude vypracované len za účelom poskytnutia štátnej dotácie na obnovu rodinných domov
z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky - slúži ako povinná príloha k žiadosti o túto dotáciu.

vzlinava vlhkosť exterier.jpg
vzlinava vlhkosť interier.jpg
Ako získať Vyjadrenie k vzlínavej vlhkosti

Postup :


1) mailom si u nás vyžiadajte vypracovanie Vyjadrenia k vzlínavej vlhkosti.   mail:   certifikat.domec@gmail.com


2) zašleme Vám formulár a zoznam podkladov ktoré k vypracovaniu vyjadrenia budeme potrebovať


3) následne tento formulár vyplníte a vyhotovíte nám fotografie podľa zaslaných inštrukcií


4) vyplnený formulár a fotodokumentáciu nám zašlete mailom


5) spracované a riadne schválené Vyjadrenie k vzlínavej vlhkosti Vám zašleme poštou.
 

Aká je cena za vypracovanie Vyjadrenia

 

Pre našich klientov poskytujeme za vypracovanie vyjadrenia k vzlínavej vlhkosti vo zvýhodnenej cene.

Takže ak si u nás objednáte aj inú službu (napr. vypracovanie Energetického certifikátu, alebo Projektového hodnotenia energetickej hospodárnosti budovy, je cena za Vyjadrenie k vzlínavej vlhkosti do 50€ (keďže zatiaľ nebol vydaný vzor pre tento dokument, odporúčame Vám počkať, pokiaľ bude zverejnený).

Ak nechcete čakať, vypracujeme Vám vyjadrenie podľa nášho vzoru (postupu).

Pre tých, ktorí ktorí si u nás nedali vypracovať energetický certifikát alebo projektové energetické hodnotenie, zatiaľ túto službu neposkytujeme.

bottom of page